• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Konkursy 2018

Konkursy 2018

W czasie VI edycji ZWIERZYNALII odbędą się następujące konkursy,
do udziału w których serdecznie wszystkich zapraszamy


Konkurs „Pies i ja”
- scena
godz. 13.40 – 14.30


Konkurs plastyczny dla dzieci pt.”PLANETA NALEŻY DO NAS WSZYSTKICH”
– stoisko P12
godz. 15.30-16.45


Psie Sportowe Zawody
– teren przy stoisku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z Katowic "Przystanek Schronisko",
godz. 16.30-18.00


ZWIERZYNALIA Z POLAREXEM - DOGTREKKING i CANICROSS
Około godziny 13:00 odbędzie się >>>#DOGTREKKING<<< na 4,5 km,
a po nim zapraszamy wszystkie dzieciaki na mini >>>#CANICROSS<<<.
Zapisy w dniu imprezy w namiocie klubu POLAREX.
Informacje TUTAJ


SZCZEGÓŁY KONKURSÓW


Konkurs „Pies i ja” GODZINA 13.40 – 14.30

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich miłośników psów, prezentacja
odbywać się będzie na scenie,
każdy uczestnik konkursu będzie miał czas na krótką (2-3 min) prezentację.

Warunku uczestnictwa w konkursie:
1. zgłoszenie do udziału  w konkursie, najpóźniej do pół godziny przed rozpoczęciem konkursu,
2. przedstawienie książeczki zdrowia psa wraz z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie,
3. podpisanie oświadczenia dotyczącego odpowiedzialności za psa, w czasie trwania konkursu,
4. wyrażenie zgody na publikację zdjęć w materiałach, publikacjach dotyczących ZWIERZYNALII


Konkurs plastyczny dla dzieci pt.”PLANETA NALEŻY DO NAS WSZYSTKICH” –
stoisko P12

15.30-16.45

Warunku uczestnictwa w konkursie:
1. zgłoszenie do udziału  w konkursie, najpóźniej do pół godziny przed rozpoczęciem konkursu,
2. zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie
3. wyrażenie zgody na publikację zdjęć w materiałach, publikacjach dotyczących ZWIERZYNALII
grupy wiekowe:
I przedszkolna
II szkoła podstawowa klasy 1-3
III szkoła podstawowa klasy 4-7

15.50-16.00 – ogłoszenie wyników w konkursie I – na scenie.

Psie Sportowe Zawody – teren przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z
Katowic "Przystanek Schronisko", godz. 16.30-18.00

Warunku uczestnictwa w konkursie:
1. zgłoszenie do udziału  w konkursie, najpóźniej do pół godziny przed rozpoczęciem konkursu,
2. przedstawienie książeczki zdrowia psa wraz z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie,
3. podpisanie oświadczenia dotyczącego odpowiedzialności za psa, w czasie trwania konkursu,
4. wyrażenie zgody na publikację zdjęć w materiałach, publikacjach dotyczących ZWIERZYNALII

18.10-18.30 – ogłoszenie wyników w konkursach (II i III)- na scenie,


Uczestnik konkursu zobowiązany jest do podpisania oświadczenia następującej treści:
„Wyrażam zgodę, na publikację zdjęć z wizerunkiem własnym oraz zwierzęcia w materiałach związanych z organizacją ZWIERZYNALII w tym z mediami, które w/w będą promować.
W przypadku osób niepełnoletnich w/w oświadczenie podpisuję jeden z rodziców lub opiekun prawny.